TASUTA tarne Omniva ja SmartPost pakiautomaatidesse! Kulleriga saatmine üle 60 EUR ostult tasuta!

MÜÜGI- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva Académie Beauté e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Académie Beauté e-poest ostmisel internetiaadressilt https://academiebeaute.ee. Kauba Müüja on MJ Invest OÜ (edaspidi: Müüja), registrikood 12174840, e-posti aadress info@academiebeaute.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja Müüja vahel Académie Beauté e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://academiebeaute.ee/muugi-ja-privaatsustingimused. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3 Tingimustele lisaks kohaldatakse E-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Tellimuse esitamine

2.1 Tellimusi saab Académie Beauté e-poes esitada anonüümse või registreeritud kliendina.

2.2 Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.3 Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.4 Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud makseviisiga. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad Kliendi tegelikule soovile.

2.5 Pärast kauba eest tasumist pangalingiga tuleb Kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6 Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.7 Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates Kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.8 Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

3. Toodete hinnad ja maksevõimalused

3.1 Kõik Académie Beauté e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.

3.2 Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi pangaülekandega Müüja arvelduskontole või pangalingiga vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3 Kauba eest saab tasuda Académie Beauté e-poes Eesti pangalinkide kaudu. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga vahel sõlmitud lepingule.

4. Kauba kättesaamine

4.1 Kaupa saab tellida Omniva kulleriga või Omniva pakiautomaati.

4.2 Tellimuse kättetoimetamise aeg sõltub kauba saadavusest. Iga toote juures on märgitud, kas lisandub tarneaeg või on tegemist laos oleva kaubaga. Tarne hilinemisel teavitatakse klienti. Klient on teadlik, et erandjuhutudel (vääramatu jõu asjaoludel) võib kauba kohaletoimetamine viibida. Kui kauba juures märgitud tarneaeg on läinud üle, siis on kliendil õigus tellimus tühistada ja nõuda raha tagasimakset.

4.3 Kauba kättesaamine pakiautomaadist.

4.3.1 Kauba kohaletoimetamisel Kliendi poolt valitud Omniva pakiautomaati ei lisandu kauba hinnale kohaletoimetamise tasu.

4.3.2 Kaup saabub pakiautomaati vastavalt Omniva teenuste osutamise tingimustele ja tähtajale.

4.3.3 Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekood.

4.3.4 Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.5 Juhul, kui Klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.4 Kauba kättesaamine kulleriga.

4.4.1 Kauba kohaletoimetamisel Kliendi poolt valitud Omniva kulleriga lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu.

4.4.2 Ostu sooritamisel üle summa 50 EUR kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.4.3 Kaup saabub kulleriga vastavalt Omniva teenuste osutamise tingimustele ja tähtajale.

4.4.4 Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud kauba kullerilt oma valdusse.

4.4.5 Juhul, kui Klient ei ole hoiutähtaja möödudes kullerilt kaupa vastu võtnud, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.5 Kauba kontroll

4.5.1 Kauba kättesaamisel kohustub Klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui Klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on Müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta Klient rikutud pakendi eest.

4.5.2 Juhul, kui Klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada Müüja klienditeenindust.

4.5.3 Müüja vastutab Kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle Kliendile.

5. Kliendi andmete töötlemine

5.1 Müüja kasutab Kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba Kliendile kättetoimetamiseks.

5.2 Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs Kliendi pangaandmetele.

6. Kauba tagastamine, lepingust taganemine ja tagasimaksed

6.1 Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba Omniva pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest või kulleri kättetoimetamise päevast, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7).

6.2 Kauba tagastamiseks peab Klient täitma lepingust taganemise avalduse (taganemisavalduse tüüpvorm) ning edastama Académie Beauté’le võttes ühendust info@academiebeaute.ee.

6.3 Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Tagastatavad Tooted tuleb üle anda Müüja esindusse. Juhul kui tagastatakse valesti saadetud toode ja/või ebakvaliteetne toode, kohustub Müüja sellise toote tagasi võtma ja asendama selle analoogse sobiva tootega. Kui Müüjal pole asenduseks sobivat toodet pakkuda, tagastab ta Kliendile kauba eest tasutud raha esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.

6.4 Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame Kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Kaup tuleb tagastada originaal-transpordipakendis.

6.5 Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt lahti tehtud pakend, kreemipurk, tuub, jne). Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.

6.6 Juhul, kui Klient on tehingust taganenud, tagastab Müüja Kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.7 Juhul, kui Klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7. Pretsensioonide esitamine ja vastutus

7.1 Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@academiebeaute.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Soovitatav lisada ka foto kahjustustest.

7.2 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.3 Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.4 Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Endla 10a Tallinn 10142, https://www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a Tallinn 10142,https://komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele Klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil https://ec.europa.eu/odr.

8. Vastutus

8.1 Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 Müüja vastutab toote müügihinna ulatuses.

8.3 Klient kohustub kasutama e-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

9. Privaatsuspoliitika

9.1 Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

9.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

9.4 Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

9.5 Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. e-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele. Isikuandmeid töötleb MJ Invest OÜ.

10. Kontakt

10.1 Kui Sul tekib küsimusi või on murekohti, siis võta julgelt meiega ühendust, püüame Sind aidata igal võimalikul moel. Kirjuta meile info@academiebeaute.ee.

Kohaletoimetamine

Omniva pakiautomaat

Kohaletoimetamisel Omniva pakiautomaati lisandub transporditasu 3 EUR. Ostu sooritamisel üle summa 50 EUR kohaletoimetamise tasu ei lisandu. Leia üles lähim Omniva pakiautomaat! Kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva jooksul ostu sooritamisest (va pikema tarneajaga tooted). Kui pakk on kohal, tuleb Sulle SMS, mis sisaldab turvakoodi pakiautomaadi avamiseks. Hoia pakend ja kood alles, sest seda võib Sul hiljem tarvis minna, juhul kui peaksid soovima midagi meile tagasi saata.

Omniva kullerteenus

Kohaletoimetamisel Omniva kullerteenusega lisandub transporditasu 6 EUR. Ostu sooritamisel üle summa 50 EUR kohaletoimetamise tasu ei lisandu. Kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva jooksul ostu sooritamisest (va pikema tarneajaga tooted), kuller võtab Sinuga ise ühendust.

Privaatsuspoliitika

MJ Invest OÜ (www.academiebeaute.ee) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida MJ Invest OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:
  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

 

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete töötlemine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib MJ Invest OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab MJ Invest OÜ’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavale kaubale järelmaksu pakkuda.

Isikuandmete kaitse

MJ Invest OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõik MJ Invest OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal teenusepakkujatega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja makseinfo turvalisuse.

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie e-poodi kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega võta julgelt meiega ühendust, püüame Sind aidata igal võimalikul moel. Kirjuta meile info@academiebeaute.ee.

Updating…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.